Augstspieduma tehnika ar mīkstās gumijas klišeju

Autors(i): Dzilna Sandra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 5
Eksemplāru skaits: 1

Vienkāršota augstspieduma tehnikas druku, izmantojot mīkstās gumijas klišeju, iespējams izmantot kā grafikas nospiešanai uz papīra, tā arī apdrukai uz auduma. Ar pedagoga palīdzību tehnika piemērota bērniem pat no 5 gadu vecuma. Klišejas veidošanai mīkstās gumijas plāksne ir ļoti viegli griežama un ūdens…

Lasīt tālāk ->

Kopīgais un atšķirīgais latviešu, ukraiņu ornamentā

Autors(i): Bazanova Anna
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Ukraiņu vidusskola
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 42
Eksemplāru skaits: 1

Zinātniski pētnieciskajā darbā ir izpētīta un salīdzināta abu tautu ornamentu pamatelementu kopīgās un atšķirīgās iezīmes: 1. daļā varam rast etnogrāfijas jēdziena skaidrojumu, ornamenta veidošanās pamatprincipus, 2. daļā tiek apskatīts un salīdzināts ģeometriskais ornaments, analizētas kopīgās un atšķirīgās iezīmes, skaidrota pamatelementu semantiskā nozīme,…

Lasīt tālāk ->