Programmēšanas pamatu apguve programmēšanas vidē “code.org”

Autors(i): Ieviņš Raivis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta izmantošanai darbam ar pirmsskolas un sākumskolas pirmo divu klašu audzēkņiem – pedagogiem un vecākiem palīdzēs efektīvāk izmantot code.org programmēšanas vidi un spēs operatīvāk atrisināt bērniem radušās problēmas, pildot code.org uzdevumus.

Lasīt tālāk ->

Pasaku un Lego materiāla pielietojums bērnu radošās iztēles attīstībā

Autors(i): Biezā Sandra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 35
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādnē aprakstīts, kā izmantojot Lego konstruktorus – dažāda lieluma klucīšus, figūriņas un citas detaļas, rosināt bērnu radošo izpausmi un aprakstīti astoņi soļi pasaku grāmatas veidošanā. Pielikumā divas bērnu veidotas pasaku grāmatas – “Pie saulītes ciemos”, un “Vecīša cimdiņš”.

Lasīt tālāk ->

Datu bāzes saturošu interneta mājas lapu veidošana

Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne sniegs atbalstu Interneta mājas lapu (Web lapu) izveidē, kurā lietotājam ir dota iespēja ievadīt kaut kādu informāciju vai izdarīt izvēlni starp vairākiem piedāvājumiem. Mērķauditorija – vecāko klašu audzēkņi un informātikas skolotāji.

Lasīt tālāk ->

Datu bāzes saturošu interneta mājas lapu veidošana

Autors(i): Bernupe - Bernhofe Marija
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne sniegs atbalstu Interneta mājas lapu (Web lapu) izveidē, kurā lietotājam ir dota iespēja ievadīt kaut kādu informāciju vai izdarīt izvēlni starp vairākiem piedāvājumiem. Mērķauditorija – vecāko klašu audzēkņi un informātikas skolotāji.

Lasīt tālāk ->

Latviešu tautasdziesmas kā iedvesmas avots latvju rakstu zīmju apguvē

Autors(i): Katinska Kristīne
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Bolderāja"
Gads: 2017
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota kā viena 60 minūšu gara nodarbība, kuras laikā audzēkņi vizalizē vienu latviešu tautasfdziesmu, izmantojot Lego konstrukltora klucīšus. Nodarbības mērķis ir iepazīt latviešu gadskārtu tautasdziesmas, dievību zīmes un attīstīt skolēnu radošās un interpretācijas iespējas.

Lasīt tālāk ->