Improvizācijas teātra personību ietekmējošie, attīstošie aspekti

Autors(i): Smildziņa Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Pamatskola "Rīdze"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 44
Eksemplāru skaits: 1

Teorētisks apskats par aspektiem, kuri aktuāli un nozīmīgi izglītojamā personības attīstībai tieši spēlējot improvizācijas teātri. Šo nodarbību nozīme un vajadzība mūsdienu sabiedrībā pieaug. Improvizācijas teātra nodarbībās izglītojamais var attīstīt ķermeņa valodu, runas prasmi, spēju improvizēt neverbāli un verbāli, spontāni sacerēt stāstus un…

Lasīt tālāk ->

Teātra studijas nodarbība

Autors(i): Bergmane Anita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 20
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne – teātra nodarbības “Radošā iztēle teātra mākslā un aktiermeistarības pamatiemaņu pilnveide teātra studijas nodarbībā” konspekts – izmantojama pieredzes apmaiņai pedagoģiskajā darbā, izglītojot bērnus tādās jomās kā teātris, deja, vispārējā fiziskā sagatavošana, brīvā laika radošās aktivitātes. Darbā aprakstīts un attēlos atspoguļots…

Lasīt tālāk ->

Tradicionālā kultūra mūsdienīgā izglītībā

Autors(i): Autoru kolektīvs
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija
Gads: 2012
Apjoms (lpp): 22
Eksemplāru skaits: 1

III starptautiskās zinātniskās konferences materiāli – folkloras loma skolēnu muzikalitātes attīstībā; latviešu un cittautu gadskārtu svētki un muzikālais repertuārs pirmsskolā; latviešu un cittautu folklora muzikālās darbības veidos pirmsskolā; tradicionālā kultūra pirmsskolas izglītības mācību saturā. Krājuma “100 + 1 dziesmiņa” prezentācija.

Lasīt tālāk ->

Intonācijas kā skaņu precizitātes uztvere bērnu un jauniešu koru muzicēšanā

Autors(i): Šeļegovska Alda
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 65
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē autore skaidro intonācijas jēdzienu un tā klasifikāciju mūzikas zinātnē, analizē to latviešu muzikologu, mūzikas pedagogu un kordiriģentu skatījumā, intonācijas diagnosticēšanu, noturības nosacījumus un izkopšanu kora muzicēšanā, kora izdziedāšanas sistemātika – viens no noteicošajiem faktoriem kora intonācijas stabilitātē, analizē intonācijas īpatnību…

Lasīt tālāk ->

Klausies mūziku internetā! Esi atbildīgs un drošs interneta lietošanā!

Autors(i): Treija Aija
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 27
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē uzsvērts, ka mūzika slēpj sevī milzīgu spēku, kas cilvēkam var palīdzēt, gan to iznīcināt. Mūzika ir neatsverama dzīves daļa, tāpēc vēlams sekot līdzi klausītajai mūzikai un audzināt sevī labu un veselīgu muzikālo gaumi, lai mūzika mūsu dzīvē ienāktu kā atklājums…

Lasīt tālāk ->