Dažādu metožu pielietojums, veidojot vizuālās mākslas nodarbības

Autors(i): Austers Gatis
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2009
Apjoms (lpp): 4
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta nodarbība “Krāsu savstarpēja jaukšana, jaunu krāsu iegūšana un dažādu toņu iegūšana” pēc N. Mīdžera stundas plāna.

Lasīt tālāk ->

Portrets un tā zīmēšana

Autors(i): Mickeviča Māra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta gan vizuālās mākslas pedagogiem, gan bērnu vecākiem, gan arī studijas vecākajiem audzēkņiem, kurā var rast vienas nodarbības pētījumu par tēmu “Portrets un tā zīmēšana”, apvienojot programmas obligātās prasības un audzēkņu vēlmi iesaistīties radošā procesa ideju tapšanā. Audzēkņi tēmu apgūst…

Lasīt tālāk ->

Materiāli zīmēšanas un gleznošanas nodarbību vadīšanai

Autors(i): Zeme Sanda
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām, kurās tiek veidotas zināšanas kompozīcijā, krāsu mācībā, grafikas un glezniecības pamatos, dodot ieskatu dažādos mākslas žanros un virzienos, parādot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu daudzveidību. Materiālā ir rodami nodarbību “Lokālā krāsa”, Faktūra glezniecībā”, “Gaisma un ēna”,…

Lasīt tālāk ->

Jūgendstils kā iedvesmas avots eglīšu veidošanā

Autors(i): Katinska Kristīne
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas 19. vidusskola
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādnē īsi izklāstīta darba aktualitāte, atrodami divi vizuālo nodarbību paraugi, aktivitāšu apraksti, mācību metodes un nepieciešamie resursi un pielikumi ar Jūgendstila grafikas paraugiem, Mimio Studio programmatūrai paredzēto prezentācijas drukas versiju un skolēnu radošo darbu paraugi. Ir iespējama izejmateriālu un formāta maiņa.

Lasīt tālāk ->

Spēles ar Tangramu

Autors(i): Drēviņa Ieva
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Altona"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 37
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā izstrādnē autore dalās pieredzē kā vizuālās mākslas nodarbībās audzēkņi vecumā 7 līdz 25 gadiem var izmantot seno ķīniešu Tangrama spēli, kuru veido ģeometriskās figūras, kas ir savstarpēji proporcionālas, veidojot zelta griezuma principu. Spēles ar Tangramu vingrinājumi sekmē mākslas stilu uztveri un…

Lasīt tālāk ->