Ābele un ābols

Autors(i): Andruce Irina
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2011
Apjoms (lpp): 52
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta pirmsskolas pedagogiem. Tas izveidots kā darba lapu un ideju krājums integrētajām nodarbībām, apgūstot tēmas par augļiem un kokiem, atspoguļojot visas jomas: runa, literatūra, matemātika, apkārtne, daba, zīmēšana, aplicēšana, konstruēšana un veidošana. Piedāvātie vingrinājumi veicina pirmsskolnieku radošo darbību un loģisko…

Lasīt tālāk ->

Pašgatavoto digitālo materiālu un kustību aktivitāšu apvienošana angļu valodas nodarbībās sākumskolā

Autors(i): Rubīne Lilita
Izdošanas vieta: Rīga
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 126
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne sagatavota angļu valodas apguvei 8 – 12 gadu vecumā par tēmām Rīgas vēsture, tās ievērojamākās vietas un cilvēki. Autore izmanto vizuālo, audiālo un kinestētisko mācīšanās stilu, izmantojot pašgatavotus un internetā publicētus digitālos materiālus (digitālās uzskates kartiņas, viktorīnas, domu kartes, laika…

Lasīt tālāk ->

Kustību izmantojums dziesmu apgūšanai angļu valodas pulciņā

Autors(i): Kļaustiņa Ieva
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis"
Apjoms (lpp): 21
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskajā materiālā autore aktualizē dziesmas un kustību lomu angļu valodas apguvē un piedāvā izstrādātas kustības 10 dziesmām.

Lasīt tālāk ->

Skolnieka vārdu krājuma paplašināšana vācu valodas nodarbībās ar spēļu un rotaļu palīdzību “Mēs spēlējamies ar vārdiem”

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 24
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne veidota kā palīgs vācu valodas pulciņa skolotājam kā ieinteresēt skolēnus rast motivāciju un apgūt vācu valodu ar prieku, kā varētu padarīt valodas mācību procesu aizraujošu un interesantu – spēlējoties ar vārdiem un paši veidojot dažādas spēles, krustvārdu mīklas un vingrinājumus…

Lasīt tālāk ->

Skolnieku vārdu krājuma paplašināšana un rakstītprasmes attīstīšana vācu valodas nodarbībās, piedaloties starptautiskajā spēlē ODYSSEE interneta vidē

Autors(i): Kandere Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 18
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskais materiāls paredzēts valodu pulciņu pedagogiem, kuri vēlas padarīt interesantāku valodas mācību procesu un ieinteresēt jauniešus praktiski pielietot iegūtās zināšanas, spēlējot ODYSSEE internetā – iepazīt citas valstis, to kultūru, izglītības sistēmu, iegūt jaunus draugus un iepazīstināt citu valstu bērnus ar mūsu valsti,…

Lasīt tālāk ->